Assessor

Email Address:
assessor@baletebatangas.gov.ph

Contact Number:
0939 385 8836

Announcements

Services

Paghingi ng Sertifikasyon ng Pag-aari ng Lupain, Walang pag-aari, Walang Kaunlaran at Tunay na Deklarason ng Buwis

Paghiling ng Paglilipat ng Pag aarisa Tax Declaration

Pagtugon sa Kahilingan para sa Deklarasyon ng buwis para sa Pagtatasa ng mga pag aaring hindi natitinag (Real Property) at Pagtataya ng Lupain, Gusali, Makinarya at iba pang Kaunlaran

Pagtatasa ng mga Lupa at ibang kaunlaran para sa Pribadong Pag-aarina may Pampublikong Layunin

Downloadable Files


Citizen's Charter

Assessor